Ubezpiecz samochód.
Zapewnij bezpieczeństwo pasażerom.

Zadbaj o ochronę swojego samochodu. Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych zapewni komfort podróżowania oraz finansową rekompensatę w razie uszkodzenia lub kradzieży Twojego samochodu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji na terenie RP. Zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie Auto Casco.
Zapewnia finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu. Możliwość wyboru kilku wariantów ubezpieczenia pozwala na dopasowanie zakresu ochrony do konkretnych potrzeb posiadacza pojazdu.

Ubezpieczenie szyb samochodowych.
Ochrona szyb ubezpieczonego pojazdu przez 24 godziny na terytorium RP.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
Zapewnia świadczenia dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym.

Ubezpieczenie Assistance.
Pomoc techniczna i medyczna w razie wypadku lub awarii pojazdu. Kilka wariantów ubezpieczenia pozwala wybrać najbardziej optymalny zakres ochrony.