Ubezpiecz swój biznes.
Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej firmy.

Własna firma to odpowiedzialność i troska aby wszystko funkcjonowało jak najlepiej.
Niezależnie od jej wielkości, każdego dnia ponosisz ryzyko.

Pakiet odpowiednio dobranych ubezpieczeń uchroni Twoją firmę przed przykrymi konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń.
W ramach ubezpieczenia dla firm ochroną mogą być objęte:

  • Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych.
  • Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
  • Szyby i inne przedmioty szklane.
  • Sprzęt elektroniczny.
  • Mienie w transporcie.
  • Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności.

Polecamy również szeroki zakres ubezpieczeń finansowych , budowlano – montażowych.