Ubezpiecz gospodarstwo.

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwach rolnych.
Dla rolników proponujemy zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych żywiołów, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.