18Paź/15

Strona główna

Zadbaj o ochronę swojego samochodu. Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych zapewni komfort podróżowania oraz finansową rekompensatę w razie uszkodzenia lub kradzieży Twojego samochodu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji na terenie RP.

Zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.