Ubezpiecz dom.
Zadbaj o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.

Dom, to szczególne miejsce dla każdego z nas, zapewnia bezpieczeństwo i ciepło rodzinne. Miejsce takie powinno być szczególnie chronione. Polisa ubezpieczeniowa zapewni ochronę przed skutkami zdarzeń losowych, stratami poniesionymi w przypadku kradzieży, włamania.

Ubezpieczenie budynku/lokalu mieszkalnego.
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest budynek / lokal mieszkalny wraz ze stałymi elementami / okna, drzwi, instalacje, armatura sanitarna, podłogi, powłoki malarskie /.
W pakiecie ubezpieczeń dla budynku / lokalu mieszkalnego istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego.
  • Ubezpieczenie domków letniskowych.
  • Ubezpieczenie obiektów małej architektury.
  • Ubezpieczenie nagrobków.
  • Ubezpieczenie Assistance – pomoc medyczna w razie nagłego zachorowania,
    pomoc techniczna w razie awarii w budynku / lokalu mieszkalnym.

Ubezpieczenie ruchomości domowych.
Ochroną objęte jest mienie ruchome znajdujące się w budynku / lokalu mieszkalnym i pomieszczeniach przynależnych / piwnica, garaż /.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Zabezpiecza interes majątkowy i zapewnia ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z czynnościami życia prywatnego.

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.
Obejmuje ochroną elementy szklane, szyby, znajdujące się w ubezpieczonym budynku / lokalu mieszkalnym.